Aksaray Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlara Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Aday Öğrencilerin Listesi

TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA KAYIT TAKVİMİ

Sonuçlara İtiraz

23 OCAK 2020

Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı

24 OCAK 2020

Kesin Kayıt Tarihleri

27 OCAK-29 OCAK 2020

Yedek Kontenjan İlanı

29 OCAK 2020 (18.00’dan sonra)

Yedek Kontenjan Kayıt Tarihi

30 OCAK-31 OCAK 2020

 
NOT 1: Sonuçlara İtirazlar 23 OCAK 2020 tarihinde, Enstitümüze dilekçe ile şahsen veya e-

posta (saglikbe@aksaray.edu.tr) yoluyla başvurulduğu takdirde dikkate alınacaktır. E-posta

yoluyla gönderilecek dilekçelerde, dilekçenin imzalı hali taratılmış olmalıdır. İmzasız

 dilekçeler işleme konulmayacaktır.


NOT 2: YÖK’ün 20 Nisan 2016 tarihli çerçeve yönetmeliğinin 35. Maddesinin 6. Fıkrasına

göre “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla Lisansüstü programa kayıt

yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü gereğince kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin

 herhangi başka bir programda kayıtları varsa sildirerek kayıt işlemi yapmaları gerekmektedir.


KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1.     Mezuniyet belgesinin onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi,

2.     Not durum belgesinin (Transkript) onaylı örneği veya aslı ile birlikte fotokopisi,

3.     T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi,

4.     ALES (Akademik personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) belgesi,

5.     Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi (Son 1 Ay İçerisinde Alınmış)

(E-devlet üzerinden alınan belgeler de geçerlidir),

6.     2 adet fotoğraf,

7.     Online kayıt işlemi tamamlandıktan sonra çıktısı alınan başvuru formu.


NOT: Kayıtlar şahsen veya noter onaylı vekâlet ile yapılabilecektir.

*Kesin kayıtta istenilen belgelerin asılları alınmayacak olup, fotokopilerinin aslına

uygunluğu kontrol edildikten sonra tasdik edilerek alınacaktır.

*Enstitümüzde fotokopi hizmeti verilmemektedir.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aksaray Üniversitesi Kampüsü,  Spor Bilimler Fakültesi  Binası 2. Kat 

                                                                                                                    Merkez/AKSARAY                                                                                                                    

Tel: 0 382 288 27 20

Fax: 0 382 288 27 42

E-Posta: saglikbe@aksaray.edu.tr