Mevzuat

KANUNLAR

✔  Yükseköğretim Kanunu (2547) 

YÖNETMELİKLER

✔  ASU Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

✔  YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

✔  YÖK Yüksek Eğitim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

YÖNERGELER

✔  ASU Lisansüstü Diploma ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

✔  ASU Yabancı Uyruklu Adayların Lisansüstü Programlarına Kabulü Yönergesi

✔  ASU Lisansüstü Uzmanlık Alan ve Dönem Projesi Dersleri Yönergesi

✔  ASU Lisansüstü Programlar için Yatay Geçiş Yönergesi

✔  ASU-SABE Bilimsel Etkinlik Yönergesi

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİKLER

✔  Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (18.01.201329.03.2012,  23.09.2009,  25.07.2008)

SENATO KARARLARI

✔  50/d Kadroları İle İlgili Üniversite Senato Kararı (24.07.2013)​

✔  Tezsiz Yüksek Lisans Değerlendirme Senato Kararı 2012_17

✔  Doktora Programları Başarı Değerlendirmesi (09.07.2014)

YÖNETIM KURULU KARARLARI

✔  Tezli Yüksek Lisans Tez Öneri Formları ve Tez Savunması Hakkında

✔  Dönem Projesi Dersi Uygulama Esasları

PROGRAM AÇMA ÖLÇÜTLERI

✔  Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri için tıklayınız

✔  Doktora Programı Açma Ölçütleri için tıklayınız

DİĞER

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları İçin Tıklayınız

ALES-GRE ve ALES-GMAT Dönüşüm Tabloları İçin Tıklayınız