Tarihçe

Tarihçe

Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 01.11.2016 tarih ve 29875 sayılı kanun ile kurulmuştur. Enstitümüzde yüksek lisans ve doktora öğretimi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda “YÖK Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ve “Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.