Vizyon ve Misyon

Misyon

Sağlık Bilimleri Enstitüsü, kaliteli ve dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmak için, çağın gereklerine uygun modern araç ve gereçlerle ile en üst düzeyde lisansüstü eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı ve evrensel bilime katkı yapan, etik değerlere bağlı bilim adamları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Vizyon

Sağlık bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla ile ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip ve tercih edilen bir enstitü olmaktır.